The Master and The Passenger

Aan boord heeft iedereen een duidelijke functie en een bijhorende titel. Het klinkt als een strategospel: de Master, de Chief Engineer, de Second Officer, de Steward…  De titels zijn verre van symbolisch, ze worden echt gebruikt. Als de kapitein mij opbelt in mijn kajuit zegt hij: ‘dag Ruth, dit is de Master, om je te zeggen dat de Second Officer naar boven komt om je de veiligheidsprocedures te tonen’.

De wereld gaat, aan boord net als elders, pas open als je in het kader past. Ik heb dus gelukkig ook een titel gekregen. Ik ben The Passenger. ‘Mag ik je introduceren aan The Passenger?’ zegt de Master, als hij me voorstelt aan de Chief Cook. Vermits ik de enige passagier ben,  is er weinig ruimte voor verwarring maar ik veronderstel dat er anders een First Passenger  en een Second Passenger etc. zouden zijn.
Nu ben ik The One and Only Passenger.

Jammer dat ik geen visitekaartjes heb om dat op te laten drukken.